Dutch design: de kwabstijl

De laatste decennia is Dutch design helemaal hot. Werk van kunstenaars als Maarten Baas en Hella Jongerius wordt internationaal geprezen en wereldwijd tentoongesteld. Dat Nederland zo’n vooraanstaande plaats in vormgeving inneemt, was ook al zo in de zeventiende eeuw. Toen werd hier een internationaal vermaarde ornamentstijl geïntroduceerd, die in de interieurkunst van Europa een zeer belangrijke rol zou spelen: het kwabornament of de kwabstijl.

Comments are closed.