Geelzucht uit de Gouden Eeuw

Sinds eeuwen verwijdert men vergeelde vernis. Maar omdat vroeger de chemische kennis ontbrak die nodig is om een vernislaag veilig te kunnen scheiden van een verflaag, ontstond er door zo’n schoonmaakbeurt nogal eens schade. Daardoor werd men terughoudender, maar ook doordat er op zeker moment een voorliefde was ontstaan voor het verschijnsel ‘veroudering’. Tegen het einde van de zeventiende eeuw ontstond de opvatting dat schilderijen onder invloed van de tijd, net als een goede wijn, zich gunstig zouden ontwikkelen en beter van kwaliteit zouden worden.

Comments are closed.