Japon de Commande

De rijkgevulde vloot die in de tweede helft van de 17e en in de 18e eeuw van het Oosten naar Nederland voer, bracht bijzonder porselein mee: Japon de Commande. Deze mengvorm smolt onze handelsgeest en de Oosterse vaardigheid samen. Hoe is dit ontstaan en welke rol speelde Nederland in de ontwikkeling van het Japanse porselein?

Comments are closed.