Thibaut Wolvesperges

De recente schandalen rond vervalsingen doen vragen rijzen omtrent de onfeilbaarheid van experts en de mate waarin ze zich eerlijk gedragen tegenover het koperspubliek. Hoog tijd dus voor een stand van zaken. We legden de kwestie voor aan Thibaut Wolvesperges, kunsthistoricus, lector en hoofd van de afdeling moderne sierkunst aan de Université Paris-Sorbonne.

Comments are closed.